اینفویدک | Infoyadak

پلن های تبلیغاتی وب سایت اینفویدک برای فروشگاه های لوازم یدکی در زیر قرار گرفته است.

  • پلن رایگان ( برای تست عملکرد و بازدهی سایت از این پلن یکبار می توانید استفاده کنید )
  • پلن ویژه : با انتخاب این پلن به مدت یکسال و تا 2 آگهی می توانید ثبت کنید. برای هر آگهی نیز می توانید تا 10 دسته بندی مختلف را انتخاب کنید، 10 کلمه کلیدی مختلف به انتخاب خود به آگهی اضافه نمایید و روزانه تا 10 نردبان رایگان برای بازدید بیشتر انجام دهید.
  • پلن طلایی : با انتخاب این پلن نیز تا سه آگهی می توانید ثبت کنید و محدودیتی از بابت تعداد نردبان و انتخاب دسته بندی نخواهید داشت. تا 30 کلمه کلیدی نیز می توانید به آگهی خود اضافه نمایید.
در حال حاضر پلنی ساخته نشده است