اینفویدک | Infoyadak

چنانچه مشکلاتی در زمینه ثبت آگهی، پرداخت و … داشتید از یکی از روش های زیر جهت برقرار ارتباط با واحد پشتیبانی اقدام نمایید : 

نکته 1 : وب سایت اینفویدک هیچ گونه خرید و فروشی در زمینه لوازم یدکی خودرو ندارد و تنها بستری جهت نمایش آگهی می باشد.

نکته 2 :  —

  1. تماس با شماره : 0219103—-